Droga do spełnienia marzeń o nowym domu nie jest łatwa. Aby zacząć je realizować, niezbędny jest wybór odpowiedniej działki. Dopiero na następnym etapie zastanawiamy jak dom ma wyglądać. Po określeniu tych wszystkich szczegółów przychodzi czas na wybór jak będziemy budowali: z firmą czy systemem gospodarczym kiedy to wszelkie prace robione na budowie wykonywane są przez nas samych oszczędzając przy tym pieniądze za pracę Dużo tu zależy od Waszych możliwości finansowych.

Od czego zaczynamy realizację domów drewnianych

Pierwszym i najważniejszym punktem jest grunt, na jakim macie zamiar zbudować dom. Zawsze kupujemy działkę w pierwszej kolejności, później zastanawiamy się jaki dom postawimy. Nigdy nie róbcie tego na odwrót. Przed kupnem odpowiedniej działki trzeba sprawdzić koniecznie księgi wieczyste i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jest to bardzo istotne- nie chcemy chyba zainwestować w działkę na której nie można się budować. Wszelkie formalności z kupnem działki zatwierdza notariusz.

Dom drewniany - pozwolenie czy zgłoszenie

Według nowych przepisów inwestor może tylko zgłosić budowę lub według starych przepisów występuje z wnioskiem o jej pozwolenie. Łatwiejsze i szybsze do załatwienia jest zgłoszenie. Trwa ono około trzech tygodni, gdzie na pozwolenie czeka się około 2-3 miesięcy.

Pozwolenie na budowę domu drewnianego jest niezbędne w przypadkach gdy:

 • dom będzie oddziaływał na obszary poza działką inwestora, mowa tu o przypadkach, gdy dom będzie generował nieprzyjemne zapachy, hałas lub ograniczał dostęp do światła dziennego,
 • działka znajduje się na terenie ochrony przyrody - w tym przypadku urząd sprawdza czy budowa domu będzie wpływała negatywnie na środowisko naturalne,
 • przy załatwianiu kredytu na budowę - niektóre banki domagają się przedstawienia pozwolenia na budowę.

Po złożeniu odpowiednich dokumentów urząd je weryfikuje i w razie jakichkolwiek poprawek wzywa inwestora do ich korekty lub doniesienia kolejnych zaświadczeń. W następnym etapie ustala się strony postępowania - właścicieli działek sąsiednich. I zawiadomienie ich o wszczęciu postępowania.

Przy zgłoszeniu budowy formalności są takie same jak przy pozwoleniu. Po złożeniu i weryfikacji dokumentów w ciągu 3 dni urząd zamieszcza informację o dokonanym zgłoszeniu w biuletynie informacji publicznej. Następne 3 tygodnie czekamy na decyzję wobec budowy. Brak sprzeciwu jest uważany za „milczącą zgodę” urzędu i pozwolenie na budowę. Po upływie tego czasu urząd musi opublikować informację o swojej decyzji w biuletynie publicznym.

Niezbędne dokumenty do zgłoszenia budowy i wydania pozwolenia

Przy planowaniu budowy swoje pierwsze kroki kierujemy do odpowiedniego urzędu do wydziału architektury lub urbanistyki. W zależności od tego gdzie mieszkacie taki wydział można znaleźć w:

 • Urzędzie Powiatowym
 • Urzędzie Gminy,
 • Urzędzie Dzielnicowym.

Są 4 dokumenty, które inwestor musi złożyć. Oprócz tego niektóre urzędy wymagają innych dokumentów, ale tego musicie się dowiedzieć w miejscu składania wniosków. Niezależnie od tego czy składamy wniosek o pozwolenie bądź o zgłoszenie, dokumenty są identyczne:

 • projekt budowlany w 4 egzemplarzach - składa się on z projektu zagospodarowania działki, a w nim zaznaczone są granice działki, wszystkie istniejące lub mające powstać budynki, pasy zieleni, system odprowadzania ścieków, uzbrojenie działki.
 • zaświadczenie o tym, że projektant jest odpowiedzialny za adaptację projektu należy do właściwej izby samorządu zawodowego,
 • decyzja o warunkach zabudowy,
 • dodatkowo, jeżeli budynek przeznaczony będzie na cele zarobkowe, należy dołączyć potwierdzenie zapłaty.

Jeżeli wszystko się powiodło i urząd wydał pozwolenie na budowę, inwestor ma 3 lata na jej rozpoczęcie.

 • new-home-2897352_1280
 • writing-1149962_1280